Fresh Mozzarella with Pesto (BOXED)

Fresh Mozzarella with Pesto (BOXED)

$ 19.95

Prices reflect a per plate/person charge.