Fresh Mozzarella with Pesto (BOXED)

Fresh Mozzarella with Pesto (BOXED)

$ 22.99

Prices reflect a per plate/person charge.